Příprava laku před aplikací vosku, čištění laku pomocí clay hmoty.

Díky!