Příprava laku před aplikací vosku, čištění laku pomocí clay hmoty.

Když já nevím...

Stejně tak jako kadeřnická MX-5 :-P Furt j[…]